Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, które to stosuje się od 25 maja 2018 roku, zamieszczamy informacje o Państwa danych osobowych i wszystkim tym, co wiąże się z ich przetwarzaniem.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych jest Wydawnictwo Towarzystwa Chrystusowego Hlondianum z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Panny Marii 4.

Źródło danych osobowych – czyli skąd je mamy?

Państwa dane osobowe posiadamy w wyniku złożenia zamówienia na produkty lub usługi. Zamówienie mogło zostać przyjęte w formie listownej (także e-mailowej), telefonicznej lub za pomocą sklepu internetowego www.hlondianum.pl. Państwa dane są przekazywane zarówno w przypadku pierwszego, jak i kolejnych zamówień.

Gdzie przechowujemy Państwa dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe przechowywane są na serwerach Wydawnictwa Towarzystwa Chrystusowego Hlondianum w siedzibie Firmy.

Kto ma dostęp do danych osobowych?

Państwa dane osobowe są dostępne jedynie wyznaczonym pracownikom Wydawnictwa w miejscu pracy oraz w przypadku realizacji zamówień podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub oferującym usługi transportowe.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem w wyniku złożonego zamówienia, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego
 • zakładania konta i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi tegoż konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych
 • obsługi reklamacji
 • obsługi zgłoszeń do nas kierowanych (np. przez formularz kontaktowy czy też pocztę e-mailową)
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług
 • zgodnie z wymogami prawa, przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych
 • działań promocyjnych i marketingowych

Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Wydawnictwa, którym jest:

 • obsługa Państwa życzeń przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta lub przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy
 • prowadzenie działań marketingowych własnych usług i towarów, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail i/lub telefon 
 • zapewnienie dostępu do usług płatniczych w przypadku wyboru takiej formy płatności
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną
 • monitorowanie aktywności wszystkich użytkowników sklepu internetowego Wydawnictwa np. wyszukiwania słów kluczowych i prowadzenie analiz statystycznych
 • organizacja akcji promocyjnych dla klientów Wydawnictwa
 • windykacja należności
 • przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wynikających z przepisów prawa).

Po wyrażeniu zgody przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies wymaganych do poprawnego działania sklepu internetowego (patrz polityka cookies)

Czy muszą Państwo podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niewymagane, ale aby zawrzeć i wykonać umowę wynikającą z zamówienia, a tym samym dostarczyć produkty lub usługi przez Państwa zamawiane, niezbędne są:

 • imię i nazwisko (lub nazwa instytucji lub firmy),
 • adres zamawiającego,
 • w szczególnym przypadku adres dostawy (jeśli jest różny od adresu zamawiającego)
 • numer telefonu komórkowego (wymagane przez przewoźnika w celu ułatwienia kontaktu)

W przypadku zamówień składanych przez sklep internetowy Hlondianum wymagane są też: adres e-mail i hasło (chyba że nie zakładasz konta stałego klienta, to wówczas tylko adres e-mail)

W przypadku niepodania tych danych osobowych, niestety, nie będziemy mogli zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie zrealizujemy zamówienia.

Czy Państwa dane są bezpieczne?

Wydawnictwo Hlondianum wykorzystuje szereg narzędzi technicznych, infrastrukturę oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych.

Czy mogą Państwo wyrazić sprzeciw na przetwarzanie przez Wydawnictwo Państwa danych osobowych?

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w formie pisemnej (rownież e-mailowej) bądź telefonicznie.

Jakie mają Państwo inne prawa wobec Wydawnictwa Hlondianum?

Prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

 • prawo dostępu
 • sprostowania
 • usunięcia Państwa danych
 • ograniczenia ich przetwarzania
 • prawo do ich przenoszenia
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Jak można się z nami kontaktować?

Najłatwiej przez pocztę elektroniczną pod adresem: wydawnictwo@hlondianum.pl albo telefonicznie pod numerami: 61 6472645 lub 61 6472644

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe udostępniamy podmiotom, które zapewniają usługi płatnicze lub przewozowe w celach tylko i wyłącznie niezbędnych do realizacji złożonych przez Państwa zamówień.

Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, ale tylko na ich wyraźne polecenie.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • dane przechowujemy tak długo, jak klient jest klientem aktywnym, lecz nie dłużej niż 10 lat z uwzględnieniem przepisów prawa dot. podatków i rachunkowości

W przypadku udzielenia zgody przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Państwa dane osobowe obecnie nie podlegają automatyzacji czy profilowaniu.

Aktualizacje zasad polityki prywatności i regulaminu.