Ze względu na problemy z dostawą papieru, terminy dostaw mogą ulec wydłużeniu.
Ze względu na pandemię COVID-19 mogą wystąpić problemy z dostępnością niektórych towarów.

 KATALOG 2021-2022 DO POBRANIA