Regulamin sklepu

 

I. Informacje ogólne

1. Wydawnictwo HLONDIANUM, prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.hlondianum.pl lub sklep.hlondianum.pl i ma swoją siedzibę w:

Wydawnictwo Towarzystwa Chrystusowego HLONDIANUM
ul. Panny Marii 4
60-962 Poznań

NIP: 782-00-22-949
tel. 061 64 72 647
fax 061 85 10 360

2. Złożenie zamówienia drogą elektroniczną jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Klient zapoznał się z regulaminem naszej księgarni, rozumie go i akceptuje.

3. Prezentowane na naszej stronie internetowej nazwy produktów, opisy, fragmenty publikacji należą do Wydawnictwa Hlondianum (chyba że inaczej wskazuje opis). Kopiowanie i publikowanie treści i/lub zdjęć bez zgody właściciela są naruszeniem prawa.

4. Klientom – odbiorcom, którzy założyli w naszej księgarni swoje stałe konta, zabrania się ujawniania hasła do tego konta osobom trzecim. Za jakiekolwiek zaistniałe problemy spowodowane jego ujawnieniem winę ponosi użytkownik konta.

5. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo zmian cen oferowanych produktów, jak również wprowadzania i odwoływania promocji i innych akcji marketingowych.

6. Przyznane promocje i rabaty nie sumują się, chyba że promocja wyraźnie na to zezwala. Uwaga! Sprzedaż w kompletach traktujemy jak sprzedaż objętą promocją.

7. Wydawnictwo zastrzega sobie również możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

8. Prezentowane na stronach naszego Wydawnictwa treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd rejonowy dla siedziby pozwanego lub sąd rejonowy dla miejsca wykonania umowy.

10. W przypadku pytań lub niezrozumienia treści niniejszego regulaminu zachęcamy do kontaktu z wydawnictwem.

II. Zamawianie i realizacja zamówień

1. W naszej księgarni można składać zamówienia drogą internetową poprzez formularz sklepu internetowego w ramach domeny www.hlondianum.pl i sklep.hlondianum.pl. Nie przyjmujemy zamówień mailowo.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest rejestracja konta klienta w sklepie hlondianum.pl oraz (zm. 28.11.2016 – można składać zamówienia bez zakładania konta) podanie wszystkich koniecznych danych, do których należą: rodzaj zamawianego towaru i jego ilość, adres, pod który ma zostać wysłane zamówienie, numer telefonu oraz wybór formy przesyłki (przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa priorytetowa, pobranie, kurier).

2.1. Jeśli klient chce założyć konto – rejestrację konta dokonuje się wypełniając formularz rejestracyjny poprzez podanie wymaganych danych i zaznaczenie pola – STWORZYĆ KONTO. Na adres e-mail Klienta zawarty w formularzu rejestracyjnym jest wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ew. zamówień.

3. Zamówienia druków wielkoformatowych (banery, pasy itp.) oraz obrazów na płótnie muszą być składane osobno. Nie można ich łączyć z zamówieniami na inne produkty ponieważ druki te są wysyłane z innego miejsca i różnią się sposobem i kosztami przesyłki.

4. W przypadku zamówienia składanego przez firmy wymagane jest podanie wszystkich danych koniecznych do wystawienia faktury VAT.

5. Odbiorca naszych produktów ma obowiązek podawania prawdziwych danych.

6. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie potwierdzenia go przez naszą księgarnię internetową. Potwierdzenie obejmuje takie informacje, jak: ilości i ceny wszystkich zamówionych produktów oraz przewidywane koszty przesyłki zamówienia (cena przesyłki może być wyższa w przypadku przesyłek o niestandartowych wielkościach – więcej informacji na poczcie) oraz adres, pod który zostanie wysłane zamówienie.

7. Zamówienia realizowane są w kolejności zgłoszeń. W przypadku wyczerpania zapasów magazynowych, nasi Odbiorcy są informowani o najbliższym możliwym terminie realizacji ich zamówień.

8. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonych zamówień przez kontakt z Klientem. Wydawnictwo zastrzega też sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie podania nieprawdziwych danych przez Klienta.

9. Odbiorca ma prawo zmiany zamówienia lub rezygnacji z niego do momentu wysyłki zamówionego towaru. Po wysłaniu przesyłki nie ma możliwości zmiany zamówienia.

10. Z wyłączeniem dekoracji wielkoformatowych i obrazów na płótnie oraz produktów wirtualnych (do pobrania), przesyłki dostarcza Poczta Polska. Nie ma możliwości wysyłania przesyłek pobraniowych za granicę. W celu uzyskania informacji o kosztach zagranicznej przesyłki kurierskiej (dekoracje wielkoformatowe i obrazy na płótnie) należy skontaktować się z działem sprzedaży.

11. W sytuacjach kiedy system sklepu nie potrafi jednoznacznie określić kosztów wysyłki, bezwzględnie prosimy o kontakt z działem sprzedaży.

12. W przypadku zamawiania towarów będących na stanie księgarni realizacja przesyłki następuje w ciągu 1-3 dni roboczych. Dekoracje wielkoformatowe realizowanie są w ciągu 10 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty, a obrazy na płótnie w ciągu 14 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.

13. W przypadku zamawiania towarów wymagających ich przygotowania na życzenie klienta czas realizacji zamówienia może się wydłużyć, o czym Odbiorca jest informowany w opisie szczegółowym produktu (dostępność).

14. Czas oczekiwania na przesyłkę jest sumą czasu realizacji zamówienia oraz czasu jej dostarczenia przez spedytora.

15. W przypadku nieodebrania przesyłki w terminie, podania nieprawidłowych lub niepełnych danych adresowych, co spowoduje zwrot przesyłki do Wydawnictwa, istnieje możliwość ponownego jej wysłania do Odbiorcy, przy czym doliczony zostanie koszt ponownej dostawy.

16. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienie dostawy wynikające z winy spedytora.

17. Umowa pomiędzy klientem a wydawnictwem na zakup produktu/produktów trwa przez okres realizacji zamówienia.

III. Płatności i koszty

1. Poza dekoracjami wielkoformatowymi i obrazami na płótnie, wysyłka realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej w cenie 12 pln za paczkę (do 30 kg).

2. Płatność za zamówione materiały następuje gotówką w momencie ich odbioru (pobranie), lub przed realizacją w formie przelewu bankowego na podane konto.

3. Do każdej ceny przesyłki dodawany jest koszt opakowania – 1,5 zł – zawarty już w cenie przesyłki.

4. Ceny produktów nie obejmują kosztów ich przesyłki chyba że inaczej podano w opisie produktu.

5. Wszystkie ceny podawane na stronie Wydawnictwa są cenami brutto (zawierają VAT).

6. Wszystkie dekoracje wielkoformatowe zawierają w cenie koszty przesyłki na terenie Polski. Koszt wysyłki obrazów na płótnie na terenie Polski to 27 PLN, niezależnie od ilości zamówionych obrazów jednego projektu.

7. Szybkie przelewy obsługuje Operator Przelewy24.pl DialCom24 Sp. z o.o.
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
Tel. +48 61 642 93 44, Fax +48 61 642 90 31, www.przelewy24.pl
NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł

8. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy,
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

IV. Reklamacje i zwroty

1. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych.

2. Klient może w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru odstąpić od umowy bez podania przyczyn. W przypadku wielu produktów dostarczanych oddzielnie, termin 14 dni liczy się od otrzymania przez klienta ostatniego zamówionego produktu. Zwracany towar nie może być używany, ani uszkodzony. Warunkiem uznania zwrotu jest odesłanie towaru w sposób gwarantujący jego bezpieczny transport. Należność za zwrócony towar zostanie przesłana na wskazane przez Klienta konto bankowe lub adres Klienta w ciągu 14 dni.

3. Odstąpienie od umowy wymaga dostarczenia prawidłowo wypełnionego formularza ODSTĄPIENIA OD UMOWY tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną. Po potwierdzeniu przyjęcia odstąpienia, klient ma obowiązek odesłać na własny koszt, w taki sposób aby zapewnić bezpieczny transport zwracanych produktów, pod rygorem nieprzyjęcia zwrotu w ciągu 14 dni. Po tym okresie zwrot może być uznany za nieuzasadniony.

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuję w następujących przypadkach:
– zamówienia produktów spersonalizowanych lub niestandardowych
– treści audiowizualnych lub cyfrowych dostarczonych w oryginalnym zapięczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
– czasopism z wyjątkiem prenumeraty
– produktów wirtualnych, jeżeli ich pobranie nastąpiło przed upływem terminu odstąpienia od umowy

5. Wydawnictwo HLONDIANUM nie zwraca kosztów odesłania towaru/ów w wyniku odstąpienia od umowy.

6. Reklamacje dotyczące towaru niepełnowartościowego lub towaru uszkodzonego podczas transportu są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru wraz z opisaną przyczyną reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji, poniesione przez Klienta koszty opłaty pocztowej zostaną uregulowane. Reklamacje uszkodzodzeń powstałych przez niewłaściwe użytkowanie produktów nie są uwzględniane.

7. Wady powstałe podczas transportu należy zgłaszać Wydawnictwu HLONDIANUM w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki przez Klienta. Towar z wadami lub uszkodzony jest wymieniany na pełnowartościowy. Jeżeli nie ma możliwości wymiany towaru zwracana jest Klientowi należność wraz poniesionymi kosztami wysyłki.

8. Towar zwracany lub reklamowany należy odsyłać na adres wydawnictwa z dopiskiem „ZWROT” lub „REKLAMACJA”

9. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Więcej pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
załącznik 1 – wzór odstąpienia od umowy
załącznik 2 – pouczenie o odstąpieniu od umowy

V. Polityka prywatności

1. Zgodnie z art. 24, ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, dane Nabywcy zostają wprowadzone do bazy danych Wydawnictwa wyłącznie w celach realizacji zamówień.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikacji, a także usunięcia z bazy Wydawnictwa.

3. Składając zamówienie w Hlondianum, Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie ujawnionych przez siebie danych osobowych w celu realizacji zamówień lub celach marketingowych (patrz punkt 4).

4. Odbiorca dodatkowo może wyrazić zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celach marketingowych (np. informowanie o nowościach, akcjach promocyjnych) poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na stronie ze swoimi danymi.

5. Administratorem danych osobowych przekazanych w procesie rejestracji konta i składania zamówień jest Wydawnictwo Towarzystwa Chrystusowego Hlondianum.

6. Dane Klienta są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi oraz do innych czynności związanych z zawarciem i/lub wykonywaniem umów sprzedaży.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

8. Dane uzyskane w procesie rejestracji konta w sklepie Hlondianum oraz w procesie zamówień, nie są udostępniane żadnym innym podmiotom, z wyjątkiem koniecznych w procesie realizacji, w szczególności firmom dostarczającym zamówione towary, a i wtedy tylko w stopniu niezbędnym do wykonania usługi.

VI. Polityka cookies

1.  Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.  Podmiotem zamieszczającym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator sklepu hlondianum.pl – Wydawnictwo Towarzystwa Chrystusowego Hlondianum z siedzibąw Poznaniu przy ul. Panny Marii 4.

4.  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

5.  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu

– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika

7.  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.  Wydawnictwo informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w sklepie.

Polityka cookies oparta na wzorcu z  http://wszystkoociasteczkach.pl/, a prawa autorskie należą do  IAB Polska.

 

Niniejszy regulamin jest ważny od dnia 25 grudnia 2014

 

  Realisation by Daniel Biedrzycki. Technical support by Daniel Biedrzycki