Troska pasterska o życie chrześcijańskie migranta w świetle nauczania Jana Pawła II

56.00  z VAT

Autor: ks. Andrei Lysy SChr

Pozostało tylko: 5

Opis

To rozprawa doktorska, która nie tylko przybliża narastający problem migracji we współczesnym świecie oraz opisuje obszary zagrożeń dla rozwoju życia chrześcijańskiego w sytuacji migracyjnej, ale podejmie próbę ukazania troski papieża Jana Pawła II o życie chrześcijańskie migrantów. Autor stara się zaprezentować rozmiary pasterskiej pieczy Papieża o zachowanie i rozwój wiary oraz moralności wierzących decydujących się na emigrację. Papież w swoim nauczaniu wielokrotnie wskazywał na powinność Kościoła, instytucji państwowych i rodziny chrześcijańskiej wobec migrantów.

 

Z recenzji ks. prof. dra hab. Pawła Bortkiewicza SChr:

Ogromnie ważne jest to, że Autor rozprawy dokonał przywrócenie pojęcia migracji na teren teologii. Wydaje się bowiem, że dominująca w czasie współczesnym jest próba laicyzacji wielu zjawisk egzystencjalnych. W odniesieniu do migracji jest to o tyle zastanawiające, że podstawowy status osoby ludzkiej, zgodnie z chrześcijańską antropologią, to status homo viator. To zarazem wskazuje nie tylko na potrzebę, ale wręcz konieczność osadzenia rozważań o migracji w perspektywie teologicznej.

Z recenzji ks. prof. dra hab. Jarosława Różańskiego:

Niniejsza praca doktorska wpisuje się w potrzebny nurt opracowujący i przypominający o potrzebie otaczania duszpasterską opieką migrantów i ich rodzin, uwzględniając przy tym także kulturę ich pochodzenia, gdyż nie można skutecznie sprawować opieki duszpasterskiej nad migrantami, jeżeli nie uwzględnia się należycie ich duchowego dziedzictwa i kultury. Wejście w obce, bardzo często diametralnie odmienne środowisko kulturowe prowadzi do zjawiska szoku kulturowego, który pogłębia odmienność warunków życia, jak również bolesne wykorzenienie z dotychczasowego systemu wartości.

Fragmenty do pobrania:

Dodatkowe informacje

Waga 600 g
Okładka

Format

Strony

Autor

  Realisation by Daniel Biedrzycki. Technical support by Daniel Biedrzycki