Msza Święta – 2/2018 z dodatkiem homiletycznym

7.00  z VAT

Na stanie

Opis

SPIS TREŚCI:

• Od Redaktora. Quadragesima – przygotowanie do Paschy – ks. Jan Hadalski SChr

ROK LITURGICZNY – MISTERIUM CHRYSTUSA W CZASIE
• Teologiczne treści Wielkiego Postu – ks. Jan Miazek
• Duszpasterskie podpowiedzi. W lutym warto by… – ks. Leszek Slipek
• Obrzęd posypania głów popiołem – ks. Dominik Ostrowski
• Niezmienne od trzystu lat – „Gorzkie żale przybywajcie…” – ks. Andrzej Ziółkowski CM
• Święta Starego Testamentu, cz. III: Jom Kippur – ks. Adam Prozorowski

DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ – NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM
• Ojciec, dar i światło – ks. Janusz Królikowski

ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI
• Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami

ODKRYWANIE SZTUKI
• Żagiel i Sternik – ks. Jarosław Staszewski SChr

MUSICA SACRA
• Śpiewna pedagogia – ks. Bogusław Grzebień

KRÓLUJ NAM, CHRYSTE!
• Formacja posługujących przy darach ofiarnych: naczynia liturgiczne (2) – ks. Marcin Stefanik SChr
• Dar wiedzy (umiejętności) – ks. Marcin Stefanik SChr

ABC LITURGII
• Obchody ku czci świętych w roku liturgicznym – Święto Świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy – ks. Łukasz Szczeblewski

KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO
• Odkryj swój chrzest. Katecheza o znaczeniu chrztu świętego dla młodzieży z klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych – Liliana Florek

POLACY Z DALEKA I Z BLISKA
• Klub Polski w Pradze (Czechy) – Leszek Wątróbski

 

Przykładowy dodatek homiletyczny (pdf)

Cena zawiera koszty przesyłki na terenie Polski.

Strona miesięcznika.

Dodatkowe informacje

Format

Strony

ISBN/ISSN

9771231754383 02

Linki

www.msza.tchr.org

  Realisation by Daniel Biedrzycki. Technical support by Daniel Biedrzycki