Promocja!

Ku pełni życia chrześcijańskiego przez sakramentalne znaki. Rozważania na nabożeństwa różańcowe dla dorosłych i dzieci

16.00  11.00  z VAT

Autor: ks. Leszek Slipek

Na stanie

Opis

W proponowanych rozważaniach na nabożeństwa różańcowe autor, dostrzegając otaczający nas labirynt propozycji, jakie daje i lansuje współczesny świat, podpowiada, że można się temu wszystkiemu oprzeć, jeśli tylko człowiek dobrze wybierze i konsekwentnie trwa przy tym wyborze przez całe życie. Każdy katolik w momencie chrztu zostaje włączony do wspólnoty Kościoła, krocząc tą drogą coraz bardziej dojrzewa duchowo i umacnia się w wierze poprzez kolejne sakramenty. Zawarte w rozważaniach myśli mają nam pomóc rozpoznać w sobie dojrzałego katolika. Ponieważ ta droga rozpoczyna się u zarania naszego życia, stąd fragmenty skierowane bezpośrednio także do dzieci. Sprzedaż do wyczerpania nakładu.

Zawartość książki
Spis treści (PDF)

Wstęp do książki

Wiary nie można sprowadzić do uczynków. Trzeba na serio brać wezwanie Ewangelii do nawrócenia i pełnienia dobrych uczynków, ale nie można religii sprowadzać do moralności. Moralność jest ważna, jednak to tylko część prawdy. Jeśli ktoś odrzuca drugą jej część, może być bardzo dobrym człowiekiem, ale nie jest chrześcijaninem. Ta druga część to wiara w Jezusa Chrystusa, osobisty z Nim kontakt, spotykanie się z Nim w Kościele, w sakramentach.

Konieczne jest odkrycie na nowo sakramentu chrztu oraz Eucharystii jako centrum życia katolika, bierzmowania, a także sakramentu pokuty i pojednania. Najwyższy czas na nowo odkryć sakramenty chrześcijańskiej inicjacji jako środki do pogłębienia przyjaźni z Chrystusem i  etapy drogi  do dojrzałego życia chrześcijańskiego.

Ogromnym zadaniem stojącym przed każdym katolikiem jest uświadomienie sobie, że sakramenty są darami zobowiązującymi, ich przyjmowanie usposabia mocą łaski otrzymywanej od Boga i zobowiązuje do realizowania w życiu codziennym tego, co z nich wynika.

Przykładowe rozważanie

10. KOŚCIÓŁ CIAŁEM CHRYSTUSA

W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z kryzysem koncepcji Kościoła. Tu ma swój początek większa część nieporozumień lub istotnych błędów i pułapek, w które wpada wielu katolików.

Kościół tylko w swoim zewnętrznym wyrazie, tylko fasadowo zbudowany jest przez ludzi. Za tą ludzką fasadą znajduje się to, co Boskie. Właściwa koncepcja Kościół polega na przyjęciu idei „Ciała Chrystusowego”: Chrystus jest Głową Ciała, jakim jest Kościół.

Chrystus należy do definicji Kościoła. Kościół to nie tylko wspólnota wyłącznie ludzka, lecz społeczność ludzi zjednoczonych z Chrystusem i zmierzających do Ojca. Poprzez chrzest zostajemy włączeni w widzialną społeczność będącą Kościołem Jezusa – wspólnotą tych, którzy przyznają się do Jezusa Chrystusa, do Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego i w służbie jednego i żywego Boga, objawionego w naszym Panu, oczekują spełnienia w powtórnym przyjściu Chrystusa.

Jak sobie radzić z tym, co złe w Kościele? Jak rozumieć istnienie w nim tego co nie-Chrystusowe? W historii było wiele zła i błędów. Jak sobie radzić z tymi pytaniami? Dlaczego Chrystus nie ingeruje, nie prostuje ścieżek i pozwala na to, że Kościół czasami schodzi na manowce? Chrystus ingeruje. Ingeruje poprzez świętych. Chrystus wzbudza w swoim Kościele we wszystkich pokoleniach świętych, dzięki którym Jego Kościół nieustannie się odnawia i oczyszcza.

Jestem w Kościele, bo nie tylko odnajduję w nim sakramenty – miejsce spotkania z Bogiem. W dzisiejszych czasach, bardzo niestabilnych, gdy są pomieszane pojęcia i wartości, chcę mieć pewny punkt odniesienia, którym jest Bóg. Ale Bóg milczy. Tymczasem Kościół prowadzony przez Ducha Jezusa może mówić. I mówi! Mówi o Bogu, który jest naszym życiem, o sądzie, o śmierci i o życiu wiecznym.

Kościół jest pośrednikiem. Ma mnie umocnić, pokazać i tak mówić dzisiejszym językiem, abym zrozumiał dawne, odwieczne prawdy. Zadaniem Kościoła jest zachowywanie, coraz wnikliwsze zgłębianie, wykładanie, nauczanie i bronienie depozytu wiary, autentyczna interpretacja słowa Bożego spisanego lub przekazanego, które kształtuje życie moralne. Kiedy Kościół mówi na temat aborcji, eutanazji, in vitro – to nic innego nie czyni, jak interpretuje, co znaczy w dzisiejszych czasach przykazanie „nie zabijaj”. Mogę krytykować Kościół, ale jednak on mi daje siłę. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek zagubiliśmy się. A człowiek musi mieć jakąś busolę pośród szalejącego pola magnetycznego dzisiejszego świata.

Słowo do dzieci

Drogie dzieci, pomyślcie, po co buduje się latarnię morską? By stała sobie w ciemną noc, czy po to, by światłem pokazywała żeglarzom właściwy kierunek? Pan Jezus nauczając, wiele razy mówił o świetle, np. w przypowieści o pannach roztropnych i nieroztropnych, które oczekiwały na oblubieńca. Mówił też, że nie stawia się światła pod przykryciem, ale na świeczniku. Co więcej, sam przyszedł na świat jako Światłość, aby rozproszyć ciemności grzechu, aby ludziom oświecić drogę powrotu do Boga Ojca. Powiedział też do nas: „Wy jesteście światłością świata”. Właśnie dlatego założył Kościół, aby był taką świecącą latarnią, która pomaga ludziom unikać błędów, zła i przyciąga ku dobru. Przez chrzest zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła, zatem mamy obowiązek być światłem dobroci dla innych, zwłaszcza dla tych, którzy Pana Boga lekceważą albo Go nie znają.

Miłosierny Boże, przez wstawiennictwo Ucieczki grzeszników litościwie odpuść nam grzechy i sam pokieruj naszymi niestałymi sercami. Amen.

Dodatkowe informacje

Waga 86 g
Format

Okładka

Strony

Autor

  Realisation by Daniel Biedrzycki. Technical support by Daniel Biedrzycki