Komplet Msza Święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć – 17/216

80.00  z VAT

Pozostało tylko: 45

Opis

Mszy + Liturgia uświęcenia czasu – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć

Wykład liturgii godzin

Praca zbiorowa pod redakcją ks. Jana Hadalskiego TChr

Komplet dwóch książek stanowiących popularny wykład na temat Mszy Świętej oraz liturgii godzin.

„Msza Święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy” (13/146) zawiera wiadomości ogólne o Mszy Świętej (istota Eucharystii, miejsce i czas sprawowania, celebrans i uczestnictwo wiernych, ryt i celebracja), szczegółowe omówienie liturgii mszalnej, kultu Eucharystii poza Mszą Świętą (przechowywanie, Komunia, procesje, wystawienie i adoracja, nabożeństwa i kongresy), ponadto informacje o księgach i paramentach mszalnych, o muzyce i śpiewie liturgicznym. To zbiór 140 artykułów z czteroletniego cyklu (2009-2012) publikowanego na łamach miesięcznika „Msza Święta”. Autorzy to znani teologowie, specjaliści w zakresie liturgiki, teologii pastoralnej, prawa kanonicznego, sztuki i muzyki sakralnej.

Format: B5, ss. 668

„Liturgia uświęcenia czasu – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii godzin”(17/026) omawia historię kształtowania się liturgii uświęcenia czasu, elementy składowe liturgii godzin (psalmy i antyfony, kantyki i Te Deum, hymny, czytania z Pisma Świętego, ojców Kościoła i hagiograficzne, responsoria i antyfony maryjne, prośby, Modlitwa Pańska i oracje końcowe), poszczególne godziny kanoniczne, celebrację liturgii godzin oraz teologię i duchowość liturgii godzin. To zbiór 61 artykułów z trzyletniego cyklu (2013-2015) publikowanego na łamach miesięcznika „Msza Święta”, uzupełniony pełnym tekstem 3 podstawowych dokumentów kościelnych na temat odnowionego brewiarza. Autorami są znani teologowie, specjaliści w zakresie liturgiki, biblistyki, teologii pastoralnej, prawa kanonicznego i muzyki sakralnej.

Format: B5, ss. 456

Dodatkowe informacje

Waga 1750 g
Format

Strony

  Realisation by Daniel Biedrzycki. Technical support by Daniel Biedrzycki