20,00  z VAT

Autor: Jan Paweł II
Zebrał: ks. Wojciech Necel SChr

Na stanie

Jan Paweł II – Orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 1985 – 2005 – 09/019

20,00  z VAT